Støttemedlem har ikke rett til deltagelse på foreningens årsmøter.
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.